Blog

Articles

สายตายาว ตามอายุ แก้ไขได้ EP4

สายตายาวตามอายุ เป็นความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นหลังอายุ 40 ปี ทำให้การมองเห็นในระยะใกล้ไม่ชัด บางครั้งต้องยื่นออกให้ไกลขึ้น…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

โรคต้อในตา EP2

ต้อกระจก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เมื่ออายุเกิน 60 ปี เราจะพบความเปลี่ยนแปลงของสีของเลนส์ตา…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

โรคต้อในตา EP1

เวลาที่คนไข้ถามหมอว่า ผมมีต้อไหมครับ เรื่องยาวเลยคะ ต้อในตาเรามีหลายชนิด คนไข้มักสับสน ไม่แน่ใจว่า…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

โรคตาแห้ง EP3

ตาแห้ง ในปัจจุบันพบได้เยอะ เป็นปัญหาน่ารำคาญ มีส่วนน้อยที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรง บางครั้งพบตั้งแต่อายุไม่มาก…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>